11 februari 2019
Statslåneräntan 30 november 2018 var 0,51 % men 1,51 % ska användas.
Schablonintäkten i deklarationen 2020 (Källa: Skatteverkets webbplats)

Den 30 november 2018 var statslåneräntan 0,51 procent. Det innebär att schablonintäkten blir 1,51 procent av kapitalunderlaget (0,51 procent + 1 procentenhet = 1,51 procent).

Skatten på kapitalinkomster är 30 procent, vilket innebär att din skatt på kapitalunderlaget blir 0,453 procent av kapitalunderlaget (30 procent av 1,51 procent = 0,453 procent).
Uppdaterat 2019-02-11