30 januari 2018
Statslåneräntan 30 november 2017 var 0,49 % men 1,49 % ska användas.
Enligt de nya reglerna beräknas schablonintäkten för investeringssparkonto genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet (i stället för 0,75 procentenheter som tidigare). Den 30 november 2017 var statslåneräntan 0,49 procent. Det innebär att schablonintäkten blir 1,49 procent av kapitalunderlaget (0,49 procent + 1 procentenhet = 1,49 procent).
Uppdaterat 2018-01-30