30 januari 2018
Schablonintäkt i deklarationen 2019

Från Skatteverkets webbplats:
Den 1 januari 2018 börjar nya regler gälla för hur schablonintäkten på ditt investeringssparkonto räknas ut. De nya reglerna används första gången i inkomstdeklarationen 2019.

Enligt de nya reglerna beräknas schablonintäkten för investeringssparkonto genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet (i stället för 0,75 procentenheter som tidigare). Den 30 november 2017 var statslåneräntan 0,49 procent. Det innebär att schablonintäkten blir 1,49 procent av kapitalunderlaget (0,49 procent + 1 procentenhet = 1,49 procent).

Skatten på kapitalinkomster är fortsatt 30 procent, vilket innebär att din skatt på kapitalunderlaget blir 0,447 procent av kapitalunderlaget (1,49 procent x 30 procent = 0,447 procent).

Uppdaterat 2018-01-30