Hem
Är det en bra idé?
Aktieanalyser
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Räntefall ger skattetapp
Skatteverkets frågor och svar
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2019 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter

Är det en bra idé att spara på investeringssparkonto?

Om man är skicklig - eller har tur - med sina värdepappersplaceringar är det en bra idé att bedriva handeln på ett investeringssparkonto. Man betalar lägre skatt än vid vanliga aktieaffärer och man slipper deklarera affärerna. Men om man handlar med förlust eller om vinsterna är små så blir det katastrof. Förlusterna är ju inte avdragsgilla så man får inte tillbaka något via skatten. Men avkastningsskatten ska  alltid betalas. Vid låga vinster eller förluster kommer skatterna att ytterligare minska kapitalet.

Detta är det allra viktigaste:

1 januari 2012 började den nya lagen om investeringssparkonton gälla. Ett antal banker och mäklare erbjuder handel med värdepapper och fondandelar på s.k. investeringssparkonto.

Fördelar med att ha ett investeringssparkonto:

1.Försäljning av värdepapper sker skattefritt.
2.Utdelning på aktier är skattefri.
3.Du behöver inte deklarera dina aktieaffärer. Banken sänder uppgifter till Skatteverket så att underlag för schablonskatt förtrycks i deklarationen.

Nackdelar med investeringssparkonto:

1.Aktieförluster är inte avdragsgilla.
2.Avkastningsskatt med ca en procent av aktiernas värde under beskattningsåret måste betalas även om aktiernas värde går ner följande år. 

Råd: Att placera aktier på ett investeringssparkonto kan vara BRA för dig som gör framgångsrika aktieaffärer, för dig som uppbär hög utdelning på dina aktier och för dig som tycker det är fruktansvärt trist att fylla i deklarationsbilagan om aktieaffärer varje år.

Råd. Det är INTE bra för dig som gör förlustaffärer eller affärer med liten vinst, inte heller för dig som uppbär låg utdelning på aktierna. Förluster är inte avdragsgilla och du måste betala schablonskatten även om dina aktier sjunkit i värde.
Uppdaterat 2018-11-16
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum