Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Aktieanalyser
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Räntefall ger skattetapp
Skatteverkets frågor och svar
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2019 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Utdrag ur artikel i Dagens Industri 2017-04-20: "Räntefall ger skattetapp"

"Den låga räntan gör att statens avkastningsskatt på investeringssparkontona blir lägre än väntat.
Regeringen räknar med att avkastningsskatten för inkomstår 2016 blir 5 miljarder lägre än för 2015.


Den årliga beskattningen av pensionssparande och kapitalförsäkringar ser i teorin ut som en stabil skattebas. Men då skatten baseras på statslåneräntan har skatteintäkterna urholkats i takt med räntefallet. 2015 drog staten in 8,4 miljarder på avkastningsskatt. Prognosen för 2016 är endast 3,5 miljarder och för 2017 väntas ytterligare minskning till 2,8 miljarder.

Under hösten 2016 började varningslamporna blinka på finansdepartementet, som då hastigt slog till med ändrade regler.Skatten beräknas nu genom att 0,75 procent läggs till statslåneräntan. Dessutom har ett golv på 1,25 procent införts. Därför kan den årliga avkastningsskatten aldrig tas ut med mindre än 0,375 procent.

Av vårbudgeten framgår att avkastningsskattebeloppet beräknas öka snabbt efter 2018 och prognosen är att skatten skulle uppgå till 18 miljarder kronor år 2020. Prognosen bygger på antaganden om att räntorna kommer att stiga och att större totalbelopp kommer att sparas på ISK."
Uppdaterat 2019-07-29
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum