Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Investeringssparkonto                
Vill du kommentera eller ställa frågor? Maila till     info@investeringssparkonto.fr
Vi rekommenderar webbplatsen www.ordoma.se  Där finns flera beräkningsmodeller för att se i vilka fall det lönar sig att spara i ISK.


Kom med på en kurskväll om ISK på Zoom hos Studiefrämjandet!

För fjärde gången håller jag en föreläsning om investeringssparkonto!

Tid: 20 september 2021 kl 18:30 - 20:30.  Pris: 350 kr

Innehåll:
Jag går igenom allt från grunden – hur fungerar det, vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna med denna sparform? Sedan finns tid för frågor och diskussion. Du som inte kan något alls får grundkunskaper. Du som redan kan ganska mycket kan få svar på komplicerade frågor: hur hanteras utländska aktier och vad händer om ett värdepapper ändrar karaktär och inte längre tillåts vara kvar på ISK?

Så här presenteras jag på Studiefrämjandets webbplats:
Ariel Borenstein är civilekonom. Han var anställd i 30 år vid Skatteverket där han bl.a. granskade företagsdeklarationer och utredde aktieförsäljningar. Numera är han skattekonsult och frilansjournalist. Han har följt sparformen ISK allt ifrån lagstiftningsarbetet och introduceringen 2012 genom många förändringar fram till vad som gäller idag.

ANMÄLAN GÖRS HOS STUDIEFRÄMJANDET: Klicka här.2020-03-20.

Nu händer det som jag varnat för i åtta år med ISK: 

Försäljning vid stort kursfall ger dig inte avdragsrätt i deklarationen och du måste ändå betala schablonskatten!
VAD
ÄR ETT INVESTERINGSSPARKONTO? 

Sparformen i korthet: Om du gör framgångsrika värdepappersaffärer på ett investeringssparkonto så betalar du ingen skatt alls på försäljningarna. Du betalar istället en låg skatt på innehavet. Att spara på ett investeringssparkonto är ett frivilligt alternativ till vanligt aktiesparande.

Sparformen började gälla från 1 januari 2012. Man kan öppna ett särskilt konto hos ett s.k. investeringsföretag. De flesta banker erbjuder denna sparform. Värdepappersaffärer i denna sparform blir varken mer eller mindre framgångsrika än i andra sparformer. De stora nyheterna med denna sparform är att skatten blir rejält lägre än vid vanliga aktieaffärer och att man slipper deklarera sina affärer.

De enskilda aktieaffärerna beskattas inte alls. Istället är skatten en viss procent av tillgångarna på investeringssparkontot. Det kallas schablonbeskattning. Man kan skattefritt omplacera tillgångarna. Enskilda vinster eller förluster påverkar inte skatten.

Underlaget för schablonskatten lämnas av investeringsföretaget till Skatteverket och uppgiften förtrycks i inkomstdeklarationen.Är det en bra idé att spara på investeringssparkonto?

Om man är skicklig - eller har tur - med sina värdepappersplaceringar är det en bra idé att bedriva handeln på ett investeringssparkonto. Man betalar lägre skatt än vid vanliga aktieaffärer och man slipper deklarera affärerna. Men om man handlar med förlust eller om vinsterna är små så blir det katastrof. Förlusterna är ju inte avdragsgilla så man får inte tillbaka något via skatten. Men avkastningsskatten ska alltid betalas. Vid låga vinster eller förluster kommer skatterna att ytterligare minska kapitalet.

Detta är det allra viktigaste:

1 januari 2012 började den nya lagen om investeringssparkonton gälla. Ett antal banker och mäklare erbjuder handel med värdepapper och fondandelar på s.k. investeringssparkonto.

Fördelar med att ha ett investeringssparkonto:

1.Försäljning av värdepapper sker skattefritt.
2.Utdelning på aktier är skattefri.
3.Du behöver inte deklarera dina aktieaffärer. Banken sänder uppgifter till Skatteverket så att underlag för schablonskatt förtrycks i deklarationen.

Nackdelar med investeringssparkonto:

1.Aktieförluster är inte avdragsgilla.
2.Avkastningsskatt med ca en procent av aktiernas värde under beskattningsåret måste betalas även om aktiernas värde går ner följande år.

Råd: Att placera aktier på ett investeringssparkonto kan vara BRA för dig som gör framgångsrika aktieaffärer, för dig som uppbär hög utdelning på dina aktier och för dig som tycker det är fruktansvärt trist att fylla i deklarationsbilagan om aktieaffärer varje år.

Råd. Det är INTE bra för dig som gör förlustaffärer eller affärer med liten vinst, inte heller för dig som uppbär låg utdelning på aktierna. Förluster är inte avdragsgilla och du måste betala schablonskatten även om dina aktier sjunkit i värde.

EN VARNING: OM MAN GÖR FÖRLUSTAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT SÅ HAR MAN INGEN AVDRAGSRÄTT I INKOMSTDEKLARATIONEN MEN MÅSTE ÄNDÅ BETALA SKATT PÅ INNEHAVET PÅ KONTOT. DET KÄNNS FÖRMODLIGEN INTE SÅ ROLIGT ATT FÖRLORA PENGAR OCH DESSUTOM BETALA SKATT! 

Uppdaterat 2021-09-09
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum