Hem
Är det en bra idé?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Skatteverkets frågor och svar
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Proposition från Finansdepartementet 2014: lagändring
Skatteverkets information om investeringssparkonto
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Aktieanalyser
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Investeringssparkonto                
Här hittar du information, bedömningar och räkneexempel om Investeringssparkontot. Vi vågar påstå att en del av vår information inte återfinns på andra webbplatser. Vi samarbetar med företaget Ordoma som har skapat unika beräkningsmallar. Lägg in din egen aktieplanering i en beräkningsmall och se hur utfallet blir. 
                               Länk till Ordoma  

Vill du kommentera eller ställa frågor? Maila till     info@investeringssparkonto.fr


NYTT!
Från Musse Pigg till Star Wars:
Analys av WALT DISNEY COMPANY,
Del 3. 
(Analytiker Josef Styf. (2016-04-16)

BOLAGSFAKTA .

Innan vi börjar värdera och analysera bolaget ger vi först fakta nödvändiga för att förstå analysen av bolaget och dess aktie. (Vi tar upp siffrorna i huvudsak i SEK, dvs i svenska kronor)
Walt Disney har per den 4 Mars 2016 drygt 1.63 MDR aktier utestående med en aktiekurs på 98.48 dollar per aktie. Detta ger ett börsvärde på hisnande $ 160 MDR eller konverterat till svensk valuta 1.357 MDR SEK! Det kan jämföras med Time Warner som "endast" är värt 460 MDR SEK!
Walt Disney har en försäljning på 456 MDR SEK årligen och har en nettovinst c:a 75 MDR SEK årligen. Tillväxten för omsättning var 14 % 2015 och 12 % för nettovinsten per aktie. Det är med andra ord kraftig vinsttillväxt även om man ser att marginalen totalt sett börjat rundas av lite i takt med att försäljningen ökar.

OMSÄTTNING OCH FÖRTYDLIGANDE PER AFFÄRSOMRÅDE

1. Media Networks: 44 %
Tv-kanaler som Disney Channel, ABC Family, SOAPnet, ESPN och AETN).
Intäkter genereras från abonnemangsavgifter, försäljning av program och shower till tredje part samt annonsintäkter.

2. Parks and Resorts: 31 %
Temaparker och kryssningsfartyg.
Intäkter genereras från entréavgifter, hotell och försäljning av allt från mat, accessoarer och souvenirer.

3. Studio Entertainments: 14 %
Filmproduktion och lansering.
Intäkter kommer från produktion av filmer, men även distributionsavgifter. Även DVD-försäljning och via annan media som "Pay-per-view" går in under detta segment.

4. Consumer Products: 8.5 %
Leksaker, kläder etc.
Licensintäkter står för en stor del av omsättningen här liksom publicering av diverse tidsskrifter. En leksaksförsäljningskedja finns också med flest butiker i Nordamerika.

5. Interactive: 2.5 %
Mobil- och dataspel, sociala nätverk etc.
Intäkterna är både från egen produktion och från licenser.

KOMMENTAR TILL OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Det man kan notera av omsättningsfördelningen är att "Media Networks" och "Parks and Resorts" står för hela 75 procent av den totala omsättningen. Det ger direkta funderingar på vilka möjligheter Disney har inom segmenten "Consumer Products" och "Interactive" som har marginaler skyhögt över de tre resterande segmenten!?
Affärsområden 1-3 kräver massor av investeringar och dyra marknadsföringskampanjer för att promota exempelvis en ny film eller underhåll av en nöjespark där det krävs betald arbetskraft. Affärsområden 4-5 sker nästan bara som royaltyintäkter eller med en mycket begränsad arbetskraft på deras Interaktiva sida. Här tror jag Disney kan se fram mot en mycket lönsam framtid när omsättningen ökar och marginalen per intjänad dollar är skyhög.

VÄRDERING

Walt Disney kanske upplevs av många som högt värderat men tittar vi närmare på de möjligheter bolaget har så anser jag aktien relativt lågt värderat i förhållande till risken. Bolaget har ett börsvärde enligt den 4 Mars 2016 på 1357 MDR SEK med en nettovinst på 85 MDR SEK prognostiserat för 2016. Det ger 1357 / 85= 15.96 i P/E-tal för år 2016.
Antag att de tre stora affärsområdena växer med måttliga 5 % per år, medan de två små växer i tvåsiffriga tal. Då kan man anta c:a 7 % tillväxt per år utan cykliska svängningar (vilket man ju har t.ex. i verkstadsbolagen).
Man kan ganska enkelt dra slutsatsen att värderingen är lockande för ett köp!? Vad är risken?!

RISKBEDÖMNING

På senare tid har en vikande efterfrågan på prenumeranter via sportnätverket ESPN givit analytikerna skrämselhicka. Jag frågar mig hur stor kostnad har Disney uppbundet i form av personal och resurser för att drabbas av de avhoppen?!
Jag tror allting inom sociala nätverk, spel och övrigt medialt interaktivt material är föränderligt. Endast nätverket Facebook verkar vara opåverkat av denna omvärldsfaktor. (Facebook är just nu för övrigt nästan dubbelt så högt värderat som Walt Disney*NOT). Men jag anser att bredden och Disney's starka varumärkesportfölj ger ägaren ett gott skydd i den mångfald bolaget agerar från.

SUMMERING

Med Star Wars, Musse Pigg & Co och varumärket Marvel så har Walt Disney enligt mig en oinskränkt makt över barnens (inkluderat vuxna barn) framtida konsumtion. Betänk att bolaget dessutom endast har en etablering i dryga 40 länder så att de fortsatt kommer att ta nya marknader i besittning, så ser framtiden onekligen ljus ut.
Man kommer ha konkurrens om det mediala innehållet och smakerna drar alltid åt olika håll. Men styrkan, anpassningen och den kulturella ådran som attraherar syn på komik och underhållning har varit vinnande hittills och kommer så förbli. Verksamheten kommer att växa i omsättning och ännu mer i lönsamhet.
Jag skulle råda att köpa aktien och stoppa den i byrålådan för en lång framtid. På kort sikt kan aktien från detta läge (4 Mars 2016) både gå upp eller ner. Detta får bli mitt slutord och hoppas läsarens nyfikenhet på bolaget har väckts!

Länk till tidigare artiklar i serien om Walt Disney:
Historia.
Analys del ett.
Analys del två.VARNING FÖR KOMBINATIONEN BÖRSFALL OCH ISK!

Investeringssparkonto: Bra vid uppgång, riktigt dåligt vid börsnedgång. (2015-07-12)

Rätten till avdrag för pensionsförsäkringar i inkomstdeklarationen trappas ner under 2015 och upphör under 2016. Alla experter på privatekonomi verkar eniga om att rekommendera ISK som ersättning för pensionssparandet. Men rådet är förhastat. Experterna underskattar de problem som spararen drabbas av vid en större börsnedgång
.

ISK istället för pensionsförsäkring?

Det har i många år varit tillåtet att göra avdrag i sin deklaration för det sparande man gör i en pensionsförsäkring. Högsta tillåtna avdrag har sänkts de senaste åren. Under 2014 var gränsen satt till 12.000 kr.

År 2012 lagstiftades om en ny sparform som fick namnet Investeringssparkonto, förkortat ISK. Man sparar i aktier och aktiefonder. Den stora poängen med denna sparform är att man inte behöver betala skatt på kapitalvinsterna, dvs man kan sälja sina aktier och fondandelar skattefritt! Syftet med denna nya sparform är att öka allmänhetens sparande. Det första året väckte detta förvånansvärt lite intresse, men efter hand som informationen nått fram till allmänheten har sparformen tagit rejält fart. Det finns nu nästan en miljon ISK-konton (Det är tillåtet att ha flera konton per person).

Enligt ny lagstiftning om pensionssparande kommer det för inkomståret 2015 att vara tillåtet att göra avdrag endast med 1.800 kr. Från och med inkomståret 2016 får man inte göra något avdrag alls. 
Hur ska nu alla som pensionsparar göra? De får inget avdrag när de sparar, men ska betala skatt när de lyfter pensionen. Det verkar vara en bra idé att spara för sin pension på något annat sätt.

Experterna ger enhälligt rådet att spara i ISK, men enligt min erfarenhet är detta inte ett bra råd.

Rådet innebär egentligen bara detta: ”Spara i aktier och aktiefonder, och gör det i form av ISK eftersom det sparandet är skattebefriat.”

Men aktier och fonder kan sjunka i värde. De kan sjunka rejält i värde. Om aktier som ingår i ett ISK-sparande sjunker i värde och man säljer dem så får man inte dra av förlusten i sin deklaration! Och som ”grädde på moset” måste spararen sedan betala en schablonskatt på sparandet, trots att innehavet sjunkit i värde.

ISK har i stora drag utformats på samma sätt som lagstiftningen om utländska kapitalförsäkringar. För några år sedan hade jag diskussioner med många som sparade i utländska kapitalförsäkringar och hade råkat ut för en riktigt stor börsnedgång. De var mycket upprörda. Inte nog med att deras förmögenheter sjunkit rejält i värde, de kunde inte ens dra av förlusten i deklarationen. Och som en sista ”förödmjukelse” måste de dessutom betala en schablonskatt på det värde som aktierna haft INNAN kurserna sjönk!

Nu kan man ju invända att om de hade väntat några år så hade börsen stigit igen och fonderna/aktierna återfått sitt värde. Men det beror på vilka fonder/aktier det gäller. Ibland går företag dåligt, kanske t.o.m. går i konkurs med en värdelös aktie som följd. Och fonder kan uppvisa dålig utveckling också på lång sikt.

Hur ska man då förhålla sig till sparande i ISK?

Mina råd:
Läs på om hur ISK fungerar eller anlita en bra rådgivare. Bestäm dig för hur du ska parera en kursnedgång. Ska du följa börsen varje dag och försöka sälja snabbt vid börsnedgång? (... men det är oftast omöjligt att förutse en börsnedgång). Ska du placera i en bred indexfond som förhoppningsvis hämtar sig igen efter en börsnedgång? Ska du spara på något annat sätt? Eller använda dina pengar till konsumtion? Huvudsaken är att du är medveten om hur ISK fungerar skattemässigt vid en börsnedgång. Börsen har nu stigit i flera år och under 2015 har många experter varnat för ett kommande börsfall.

(Ovanstående text är skriven av den grupp ekonomer och matematiker som producerar den här webbplatsen. Vi nås för kommentarer på info@investeringssparkonto.fr)


Nytt lagförslag på gång: även om statslåneräntan skulle bli noll så kan schablonunderlaget för ISK vara lägst 1,25 procent. Se nyheterna till höger på denna sida.
(2015-06-03)


Ny lagstiftning och nya ställningstaganden från Skatteverket.
(2015-05-31)

Lag om investeringssparkonto  - den senaste versionen (2015-02-11) efter ett antal lagändringar.
Proposition om vad som gäller när ett investeringskonto avslutas.
Skatteavtal med andra länder. 
Automatisk avräkning av utländsk skatt.
 


VAD
ÄR ETT INVESTERINGSSPARKONTO?

Den nya sparformen i korthet: Om du gör framgångsrika värdepappersaffärer på ett investeringssparkonto så betalar du ingen skatt alls på försäljningarna. Du betalar istället en låg skatt på innehavet.

Att spara på ett investeringssparkonto är ett frivilligt alternativ till vanligt aktiesparande.

Sparformen började gälla från 1 januari 2012. Nu kan man öppna ett särskilt konto hos ett s.k. investeringsföretag. De flesta banker erbjuder denna sparform.

Värdepappersaffärer i denna sparform blir varken mer eller mindre framgångsrika än i andra sparformer. De stora nyheterna med denna sparform är att skatten blir rejält lägre än vid vanliga aktieaffärer och att man slipper deklarera sina affärer.

De enskilda aktieaffärerna beskattas inte alls. Istället är skatten en viss procent av tillgångarna på investeringssparkontot. Det kallas schablonbeskattning.

Man kan skattefritt omplacera tillgångarna. Enskilda vinster eller förluster påverkar inte skatten.

Underlaget för schablonskatten lämnas av investeringsföretaget till Skatteverket och uppgiften förtrycks i inkomstdeklarationen.VILL DU VETA HUR SKATTEN BERÄKNAS?

Nuvarande beskattning av aktier.


Försäljningspris ( minus courtage ) minus anskaffningsvärde (inklusive courtage ) = vinst eller förlust.

Om man utfört flera affärer med samma aktieslag beräknas anskaffningsvärdet med genomsnittsmetoden, dvs medeltalet. Ett alternativ är schablonmetoden som innebär att 20 % av försäljningsvärdet används som ”anskaffningsvärde”. Det är förstås förmånligt om kursuppgången varit väldigt stor.

Vinster beskattas med 30 %.

Förluster kan kvittas mot vinster men om de inte kan kvittas fullt får man bara ta upp 70 % och kan sedan kvitta 30 % av kvarvarande förlust mot skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. (Det kallas skattereduktion för kapitalförlust)

Skatten på ett Investeringssparkonto.

Vinster, förluster och utdelningar ska inte tas upp i deklarationen. Istället sker schablonbeskattning av aktiernas värde. Man beräknar ett underlag för skatten som en viss procentsats av värdet. Procentsatsen varierar från år till år och kallas statslåneräntan. Skatten på underlaget är 30 %.

Underlaget kan kvittas bort i deklarationen med ränteutgifter eller kapitalförluster.

Här följer en närmare beskrivning av hur schablonskatten för ett visst år räknas ut:

Marknadsvärdet på de värdepapper som finns på kontot ska fastställas vid början av varje kvartal, dvs fyra gånger per år. Dessutom ska man konstatera hur mycket man betalat in till kontot under året. Kvartalsvärdena och inbetalningarna summeras och delas med fyra.

Det belopp man räknat fram ska sedan multipliceras med statslåneräntan från november året innan. Skatten på det underlag som räknats fram är 30 %.


ETT TIPS: DET TALAS BARA OM ATT AKTIEAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT ÄR SKATTEFRIA. OCKSÅ AKTIEUTDELNINGARNA ÄR SKATTEFRIA! AKTIER MED HÖG UTDELNING ÄR BRA ATT HA PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT NU NÄR STATSLÅNERÄNTAN ÄR LÅG. 


EN VARNING: OM MAN GÖR FÖRLUSTAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT SÅ HAR MAN INGEN AVDRAGSRÄTT I INKOMSTDEKLARATIONEN MEN MÅSTE ÄNDÅ BETALA SKATT PÅ INNEHAVET PÅ KONTOT. DET KÄNNS FÖRMODLIGEN INTE SÅ ROLIGT ATT FÖRLORA PENGAR OCH DESSUTOM BETALA SKATT!   
Uppdaterat 2016-04-16
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum